Algunos Agaricales interesantes recolectados en los sistemas dunares del litoral Cantábrico

Picón González R. 2012. Algunos Agaricales interesantes recolectados en los sistemas dunares del litoral Cantábrico. Zizak 8: 69-79.

Resumen

Se describen y aportan datos corológicos, microscópicos e iconográficos de Panaeolus bisporus, Mycena olida e Inocybe phaeoleuca recolectadas en zona dunar del litoral Cantábrico de Cantabria y el País Vasco (CAPV).

Abstract

Chorological data, descriptions and iconographies of Panaeolus bisporus, Mycena olida and Inocybe phaeoleuca species are presented. These species have been recolected in a dune enviroment in the coastline of Cantabria and Basque Country.

Palabras clave: Basidiomycota, Agaricales, Inocybe, Mycena, Panaeolus, dunas del litoral.